home
voor particulieren
voor bedrijven
contact
‘Mensen dieper laten denken, aanzetten tot reflectie, enthousiasmeren, meedenken over problemen, de wereld vanuit verschillende perspectieven bezien – dat is mijn passie.’  
Het stellen van de juiste vragen en het stimuleren van zelfstandig nadenken kan leiden tot nieuwe eigen inzichten. Weten wat u wilt is een eerste stap. Doen wat u wilt een volgende. Vaak hebben mensen daarbij een steuntje in de rug nodig: iemand die u coacht met het leven in eigen hand nemen.
De socratische methode, gebaseerd op de levendige manier van filosoferen van de Athener Socrates, is een leerwijze waarbij de denkbeelden van de gesprekspartner ontwikkeld worden. De socratisch filosoof brengt door gepaste vragen de gesprekspartner zover, dat z/hij zelf inzicht in het onderzochte probleem vindt.
Een filosofisch consulent is geen therapeut die geneest, of goeroe die pasklare antwoorden heeft op alle problemen. Als analyticus stelt hij kritische vragen en blijft doorvragen. Door de socratische methode worden irrationele gedachten en emoties vervangen door rationele gedachten.  
Om een filosofisch consulent te raadplegen is moed nodig. Moed, omdat u met uzelf geconfronteerd wordt. Zo’n confrontatie met uzelf kan leiden tot een loutering: een frisse mentale douche. U komt als het ware met uzelf in het reine. De cirkel van vastgeroeste redenaties en piekeren is doorbroken en er kan een nieuwe dynamiek ontstaan.  
Als wijsgerig adviseur specialiseert analytisch filosoof Floris van den Berg zich op twee terreinen. Voor particulieren is er het filosofisch consult en voor bedrijven, overheid en organisaties In Company Philosophy.